Chính sách bảo hành

Tất cả các sản phẩm của do Bát Trân phân phối đều được bảo đảm chất lượng theo đúng quy định an toàn thực phẩm của Bộ y tế.